PENGENALAN PSIKOLINGUISTIK

Mengapa kita perlu mempelajari ilmu psikolinguistik? Tentunya, ada sebab kita perlu mempelajari disiplin ini. Oleh itu, kita akan membincangkan matlamat mempelajari bidang ilmu ini. Berikutnya, kita akan meneliti teori psikolinguistik yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Seterusnya, kita akan membincangkan perkembangan bidang psikolinguistik sebagai suatu disiplin ilmu dalam kajian linguistik secara ringkas. Terdapat beberapa teori huraian bahasa dalam ilmu psikolinguistik. Namun demikian, kita cuma akan membincangkan empat teori huraian bahasa, iaitu teori tradisional, struktural, transformasi generatif dan fungsional.

Psikologi ialah disiplin ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akal budi atau jiwa dan juga tingkah laku manusia. Ilmu linguistik pula ialah bidang yang mengkaji bahasa dan cara bahasa berfungsi untuk membantu manusia mencapai matlamat atau hasrat dalam kehidupan hariannya. Dengan ini bolehlah kita huraikan bahawa bidang psikolinguistik merupakan gabungan dua bidang ilmu, iaitu bidang psikologi dan linguistik. Perlu diingatkan bahawa kedua-dua bidang ini adalah berlainan dan dapat berdiri sebagai disiplin yang tersendiri. Oleh yang demikian, disiplin psikolinguistik meneliti perkara-perkara yang dikaji dalam disiplin linguistik dan psikologi kerana kedua-dua bidang ini adalah saling bekerjasama dalam menyelesaikan
persoalan bahasa.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan