KEMAMPUAN MENYATAKAN PELBAGAI TOPIK DAN MEMAHAMI PELBAGAI BANGSA DI DUNIA

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, misalnya, telah membawa satu dimensi baru di dalam arena kebahasaan. Bahasa Melayu, misalnya, telah digunakan secara meluas di China (diajar di China Foreign Studies University, Beijing) sebagai bahasa komunikasi. Dengan usaha yang telah dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam merealisasikan jalinan hubungan bahasa dan kesusasteraan Melayu ke peringkat antarabangsa telah membuktikan kepada kita bahasa Melayu mampu untuk menyatakan pelbagai topik dan memahamkan pelbagai bangsa di dunia. Ini sesuai dengan hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu yang penting di dunia melalui pelbagai rangkaian kerjasama secara 'institutional' dan rasmi.
 
Contohnya, kerjasama dengan Beijing Foreign Studies University dan lain universiti seperti University Peking dan Institut Penyiaran Beijing adalah antara usaha-usaha yang boleh diteruskan bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan boleh membuktikan bahasa Melayu mudah difahami dan mampu menyatakan pelbagai topik. Perasmian Pusat Bahasa Melayu (PBM) di Beijing telah mencetus satu era baru di dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dunia. Kemampuan bahasa Melayu menyatakan pelbagai topik dan mudah difahami ini telah menimbulkan minat di kalangan pelajar China untuk mempelajari bahasa Melayu kerana mereka menyedari bahawa bahasa Melayu bakal menjadi bahasa yang penting sebagai alat komunikasi dan kajian peradaban di dunia Melayu.
 
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi telah diperluaskan di dalam pendidikan di mana badan-badan pembinaan dan pengembangan bahasa dan institusi pengajian tinggi telah memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan mutu bahasa dan pengembangan penggunaannya di dalam pelbagai bidang. Penyelidikan korpus dan pelbagai aspek bahasa, penyeragaman ejaan rumi, pembentukan istilah sains dan teknologi dan penerbitan telah dijalankan bagi memantapkan aspek-aspek bahasa agar ianya mudah difahami oleh setiap penutur dan pengguna bahasa tersebut. Di dalam bidang pendidikan, bahasa Melayu menjadi bahasa utama untuk berkomunikasi. Hal ini adalah kerana bahasa Melayu dapat menyampaikan pelbagai topik .


Tiada ulasan:

Catat Ulasan