KEDUDUKAN PSIKOLINGUISTIK DALAM KAJIAN BAHASA

Ahli-ahli bahasa berpendapat bahawa psikolinguistik menduduki tempat yang penting dalam kajian bahasa. Bidang ini banyak membantu menyelesaikan persoalan bahasa. Hal ini sudah lama diakui oleh ahli linguistik dan ahli psikologi kerana mereka sudah lama bekecimpung di dalam bidang ini.

Menurut Mangantar (1987), secara amali disiplin ini cuba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi terhadap penyelesaian masalah bahasa. Antaranya adalah seperti masalah pengajaran dan pembelajaran termasuk pengajaran bacaan, kedwibahasaan dan multibahasaan, serta penyakit bertutur seperti afasia dan gagap, komunikasi, pemikiran manusia, dialek, pidginisasi dan kreolisasi dan masalah sosial lain yang melibatkan bahasa.

Bidang psikolinguistik muncul berdasarkan kesedaran ahli bahasa bahawa kajian bahasa tidak boleh dilakukan secara persendirian tetapi perlu dilakukan secara kerjasama dengan disiplin lain. Bidang ini telah berkembang dengan pesat kebelakangan ini sehingga dapat melahirkan pelbagai subdisiplin. Rajah1.3 menunjukkan cabang-cabang bidang psikolinguistik.
 
Rajah 1.3: Cabang-cabang Psikolinguistik


Disiplin-disiplin ini telah memberi sumbangan cukup bermakna kepada kemajuan masyarakat secara amnya dan kepada bahasa secara khususnya. Ia juga sudah menjadi salah satu kursus penting yang diajarkan di universiti dan institut perguruan di negara kita memandangkan kepentingan bidang ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan