PROSES MEMBACA

Proses membaca yang bermatlamatkan kefahaman melibatkan proses mental yang kompleks iaitu merangkumi proses-proses seperti yang di bawah;
  1. mengecam perkataan
  2. memilih makna yang sesuai.
  3. menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada.
  4. menyusun idea.
  5. membuat generalisasi.
  6. membuat penilaian.
Dalam pengajaran bacaan di sekolah, penekanan diberikan kepada bacaan mekanis dan bacaan mentalis. Pada peringkat awal, proses pengajaran dan pembelajaran bacaan mengutamakan bacaan mekanis, iiatu guru akan memberikan contoh sebutan bunyi-bunyi dan bacaan yang betul dengan kuat dan jelas. Proses ini diikuti oleh murid yang akan membunyikan secara kuat sama ada secara beramai-ramai, berkumpulan ataupun secara individu.

Murid-murid akan diajar dengan bacaan mentalis atau akaliah setelah mereka menguasai atau berkemahiran dalam bacaan mekanis. Murid-murid diberi masa untuk membaca sesuatu bahan bacaan yang diberikan sebelum bahan berkenaan dibincangkan atau menjawab soalan-soalan untuk menguji kefahaman murid. Bacaan mentalis ini boleh juga diikuti dengan bacaan kuat. Perkara penting yang perlu diketahui oleh guru ialah bacaan mentalis diutamakan bagi murid-murid di sekolah rendah, sementara bacaan mentalis lebih diutamakan pada peringkat sekolah menengah.Tiada ulasan:

Catat Ulasan