KONSEP PENTING TATABAHASA DALAM KBSR DAN KBSM

Morfologi
Untuk pengetahuan anda, dalam morfologi, morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata tersebut terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Misalnya minum. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num. Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum. Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.

Jenis Morfem
Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu morfem bebas dan morfem terikat (imbuhan)

Morfem Bebas
- boleh berdiri sendiri contohnya: minum, cuti, sekolah dan periksa
- mempunyai maksud sendiri

Morfem Terikat / Imbuhan
- bentuk imbuhan iaitu mem, per, kan, ber.....
- tidak mempunyai makna tetapi mengandungi fungsi tatabahasa atau nahi yang boleh mengubah makna sesuatu kata seterusnya makna ayat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan