KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL


Puteri Gunung Ledang
Sumber: http://www.flickr.com/photos/mohdimran/76727710/

Teater Muzikal Puteri Gunung Ledang telah dipersembahkan kepada penonton di Panggung Budaya pada tahun 2006. Persembahan itu telah mendapat sambutan hangat daripada penonton. Tahukah anda bahawa cerita itu diambil daripada khazanah Kesusasteraan Melayu Tradisional?

Kita harus menyedari bahawa ketika membuat penelitian terhadap hasil-hasil Kesusasteraan Melayu, kesusasteraan tradisional mempunyai peranan yang sangat penting di samping kesusasteraan moden. Ini kerana komponen pertama itulah yang menjadi akar kepada komponen kedua.

Kesusasteraan Melayu Tradisional terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu prosa dan puisi. Karya-karya dalam kategori Prosa Melayu Tradisional terbahagi kepada dua cabang utama, iaitu; prosa naratif dan prosa bukan naratif. Daripada sudut yang lain, kita boleh membahagikan Prosa Melayu Tradisional kepada tiga cabang, iaitu naratif lisan, naratif tulisan, dan prosa tradisional bukan naratif. Secara ringkasnya boleh dilihat dalam rajah di bawah:


Prosa Melayu Tradisional

Naratif lisan mempunyai ranting-rantingnya yang tersendiri. Begitu jugalah halnya dengan dua lagi cabang yang telah disebutkan itu. Karya-karya di dalam kumpulan puisi juga demikian. Harus diingat bahawa setiap kategori dan kumpulan itu terbahagi kepada genre dan subgenre tersendiri. Kita akan menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang telah disebutkan tadi secara berperingkat-peringkat.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan